ร่องรอยการเรียนรู้

ประดิษฐ์หอยทากหลากสีจากจานกระดาษ🐌
by Suchada บน Nov 26, 2021

สร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ ได้ชื่นชมผลงานและเกิดภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

สติ้กเกอร์แสนสนุก🐻
by Suchada บน Nov 26, 2021

พัฒนาอารมณ์จิตใจ และจินตนาการด้วยการเล่นสติกเกอร์

ร้อยหลอดแสนสนุก🥤
by Suchada บน Nov 26, 2021

ร้อยหลอดสอดแทรกการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

แพนเตอร์ชวนระบายสีให้สดใส🎨
by Suchada บน Nov 26, 2021

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและอารมณ์จิตใจด้วยการระบายสี

การเล่นอย่างอิสระ💙
by Suchada บน Nov 26, 2021

การเล่นอย่างอิสระช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

เพิ่มจังหวะดนตรีในหัวใจ🎧
by Suchada บน Nov 26, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจด้วยดนตรีและเสียงเพลง

ฝึกต่อยมวยกันหน่อย
by Suchada บน Nov 26, 2021

เพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการต่อยมวย พัฒนาการด้านร่างกาย

ช่วยขนน้ำเก็บเข้าที่💧
by Suchada บน Nov 26, 2021

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานบ้าน พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

Geography and culture lesson 9
by peisan บน Jan 26, 2022

English Language art long u
by peisan บน Jan 25, 2022

Language art lesson 9
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading chapter 9
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: sun rise
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading comprehension shiverwood academy
by peisan บน Jan 25, 2022

Procreate app
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Earth science lesson 8
by peisan บน Jan 26, 2022

Geography and culture lesson 8
by peisan บน Jan 26, 2022

Balance Bike
by Ali Bros บน Nov 15, 2021

ภาษา : Easy phonics
by Ali Bros บน Nov 15, 2021

Play with Pop sticks
by Ali Bros บน Nov 15, 2021