ร่องรอยการเรียนรู้

Addition word problems within 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths Unit test
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths quiz
by peisan บน Jan 25, 2022

Compare numbers of objects
by peisan บน Jan 25, 2022

Comparing numbers to 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Count objects
by peisan บน Jan 25, 2022

Count in picture
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths quiz
by peisan บน Jan 25, 2022

Count 10 review
by peisan บน Jan 25, 2022

Mammals เอวารินทร์
by peisan บน Aug 20, 2021

English Reading Comprehension :Undersea mystery club book
by peisan บน Jan 26, 2022

Problem at the playground

Games
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing : basic punctuation
by peisan บน Jan 25, 2022

ประดิษฐ์ของเล่นที่อยากได้จากของเหลือใช้
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

ประดิษฐ์ของเล่นที่อยากได้จากของเหลือใช้

ทำแบบฝึกคณิตศาสตร์
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

ทำแบบฝึกคณิตศาสตร์

ฝึกพิมพ์ u f r k
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

ฝึกพิมพ์ u f r k อีกครั้ง

ต่อจิ๊กซอว์
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

ต่อจิ๊กซอว์

ต่อบล็อกตามจินตนาการ
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

ต่อบล็อกตามจินตนาการ

เรียนรู้จังหวัดและภูมิภาคในไทย
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

เรียนรู้จังหวัดและภูมิภาคในไทยด้วยตัวต่อ