ร่องรอยการเรียนรู้

เด็ดผักช่วยทำกับข้าว
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

เด็ดผักช่วยทำกับข้าว

เล่นเกมส์ปริศนาคำทาย
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

เล่นเกมส์ปริศนาคำทาย

ทำภาพจากเทคนิคการสาน
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

ทำภาพจากเทคนิคการสานกระดาษ

Hand puppet
by peisan บน Jan 26, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

ภาษาไทยบทที่ 8
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Chicken dance
by peisan บน Jan 25, 2022

Lizard
by peisan บน Jan 25, 2022

My friend

Piano: Theme from new world symphony
by peisan บน Jan 25, 2022

หัดอ่านไทยบทที่12
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting game
by peisan บน Jan 25, 2022

Identify numbers up to 3
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting

Touch typing : shift key and capitalization
by peisan บน Jan 25, 2022

Coding : artist
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths:Mastery challenge
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths review

Maths: Subtract within 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths challenge
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths review

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano :The old cotton picker
by peisan บน Jan 25, 2022