ร่องรอยการเรียนรู้

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 5 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 4 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 3 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 2 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

1111
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 1 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (both,buy,call,cold,does,doesn't,fast,first,five)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (think,walk,were,when,around,because,been,before,best)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (over,put,round,some,stop,take,thank,them,then)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (just,know,let,live,may,of,old,once,open)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (from,give,going,had,has,her,him,his,how)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (went,what,white,who,will,with,yes,always,after)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (that,there,they,this,too,under,want,was,well)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (please,pretty,ran,ride,saw,say,she,so,soon)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (into,like,must,new,no,now,on,our,out)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (came,did,do,eat,four,get,good,have,he)
by Naphat บน Jan 13, 2022

อ่านหนังสือ
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 22, 2022

...

Gramma
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 13, 2022

...

ถูบ้าน
by พิชชานันท์ บน Jan 13, 2022

บ้านจ่าโบ่
by peisan บน Jan 26, 2022