ร่องรอยการเรียนรู้

Stop motion: Ocean world
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

บทสนทนาภาษาจีน你要什么?
by peisan บน Jan 25, 2022

คุณต้องการอะไร

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วิทยาศาสตร์ : มัดสวยย้อมสี
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษาจีนบทที่ 15 第十五课 我们一家人
by peisan บน Jan 25, 2022

Art geography and culture lesson 1
by peisan บน Jan 26, 2022

Earth science lesson 3
by peisan บน Jan 26, 2022

Geography and culture Lesson 3
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Sight reading lesson 1
by peisan บน Jan 25, 2022

Letter sound A
by peisan บน Jan 25, 2022

Shapes
by peisan บน Jan 25, 2022

Pop colorful balloons
by peisan บน Jan 25, 2022

สัตว์​เลื้อยคลาน
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Math : จำนวนนับและลำดับที่
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Reading comprehension curious george
by peisan บน Jan 25, 2022

Geography and culture; lesson 2
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Number square
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing : accuracy focus
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano; Oh, susanna เอวารินทร์
by peisan บน Jan 25, 2022

"ขาวตายแล้ว"
by Jutharat บน Feb 03, 2022

Finding location with google map
by peisan บน Jan 25, 2022