ร่องรอยการเรียนรู้

Language art lesson 31
by peisan บน Dec 06, 2021

Maths lesson 31
by peisan บน Jan 26, 2022

English Reading The tale of solomon owl chapter 1
by peisan บน Jan 26, 2022

Piano worksheet
by peisan บน Jan 26, 2022

Earth science lesson 31
by peisan บน Jan 26, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Summarize and review
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Hello
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) There is a cat in my house
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) There is a cat in my house
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Hello
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Do you have elder brothers
by Naphat บน Dec 31, 2021

ถ้าอยากทำของเล่นที่บ้านคุณจะทำอะไร?
by ทอฝัน บน Dec 05, 2021

ทำรูป ช้าง ม้า วัว ควาย ผีเสื้อ ดอกไม้ เรือ พระจันทร์

Homemade pizza
by peisan บน Jan 26, 2022

บ้านหิมะ
by Kularb บน Dec 05, 2021

บ้านหิมะ

บัวลอยไข่หวาน
by Kularb บน Dec 04, 2021

บัวลอยไข่หวาน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฟังนิทานภาษาอังกฤษ
by Kularb บน Dec 04, 2021

ฟังนิทานภาษาอังกฤษ

ตัดกระดาษตามรอยเส้นวงกลม
by Kularb บน Dec 04, 2021

ตัดกระดาษตามรอยเส้นวงกลม

เรียนรู้เรื่องตัวเลข
by Kularb บน Dec 04, 2021

เรียนรู้เรื่องตัวเลข

ประดิษฐ์ โลมาและฮิปโปจากกระดาษลัง
by Kularb บน Dec 04, 2021

ประดิษฐ์ โลมาและฮิปโปจากกระดาษลัง

แต่งตัวเอง
by Kularb บน Dec 04, 2021

แต่งตัวเอง