ร่องรอยการเรียนรู้

Touch typing : Intermediate wrap up
by peisan บน Jan 25, 2022

นิทานภาษาจีน你喜欢什么
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Reading Comprehension :Super cute baby cats
by peisan บน Jan 25, 2022

Learn English through maleficent movie
by peisan บน Jan 25, 2022

Learn Chinese through 好想你song
by peisan บน Jan 25, 2022

เรียนภาษาจีนผ่านเพลง

Piano: The banjo picker
by peisan บน Jan 25, 2022

เสียงนกกาเหว่า
by peisan บน Jan 26, 2022

ฝึกจับคู่ตัวโน้ตและฝึกการวางนิ้วบนเปียโน
by พิชานนท์ บน Aug 27, 2021

ฝึกจับคู่ตัวโน้ตและฝึกการวางนิ้วบนเปียโน

ฝึกอ่านภาษาไทย สระ ไอ
by พิชานนท์ บน Aug 27, 2021

ฝึกอ่านภาษาไทย สระ ไอ

ทำแบบฝึก phonics หมวดคำ -am -ad -at
by พิชานนท์ บน Aug 27, 2021

ทำแบบฝึก phonics หมวดคำ -am -ad -at

ปั้นดินน้ำมัน
by พิชานนท์ บน Aug 27, 2021

วันนี้พีซปั้นบ้านสายรุ้ง 🌈 ด้วยดินน้ำมัน

สวนพุทราบ้านคุณปู่
by กิรตี บน Aug 29, 2021

ไปสวนพุทรากัน

ออกกำลังกายตอนเย็น
by กิรตี บน Aug 29, 2021

ร้อยดอกรัก
by กิรตี บน Aug 29, 2021

Reading Comprehension : Bull shark
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Reading chapter 2
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing :speed Drills
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano:In a rickshaw
by peisan บน Jan 25, 2022

Planting papaya seeds
by peisan บน Jan 25, 2022

Milk jelly
by peisan บน Jan 25, 2022