ร่องรอยการเรียนรู้

บันทึกของต้นน้ำ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
by Naphat บน Nov 22, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ลูกโป่งกับชีวิต
by ทอฝัน บน Nov 22, 2021

ทำไมเวลาออกไปนอกโลกเราจะตาย?

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาษาไทยบทที่6
by peisan บน Nov 22, 2021

English Language art lesson 28
by peisan บน Jan 26, 2022

English Reading Lesson 28 The tale of squirrel Nutkin
by peisan บน Jan 26, 2022

Maths lesson 28
by peisan บน Jan 26, 2022

Earth science lesson 27
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Piano: Maypole Dance
by peisan บน Jan 26, 2022

เราจะขอขมาพระแม่คงคาอย่างไรดี
by ทอฝัน บน Nov 22, 2021

ฉันพบว่าทุกวันลอยกระทงจะมีขยะเยอะขึ้นๆ

ขี่จักรยานไปซื้อของให้แม่
by พลินทร์ บน Nov 22, 2021

อ่านนิทานงานแรกของมี้จัง แล้วอยากไปซื้อของให้แม่บ้างตามแบบนิทาน

ต้นน้ำบันทึก : ทำแป้งโดวง่ายๆ จากครัวบ้านเรา
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ทำแป้งโดวง่ายๆ จากครัวบ้านเรา

เราจะขอขมาพระแม่คงคาอย่างไรดี
by ทอฝัน บน Nov 21, 2021

ฉันพบว่าทุกวันลอยกระทงจะมีขยะเยอะขึ้นๆ

Lego Bridge STEM
by Ali Bros บน Nov 21, 2021

Artwork : String Art
by Ali Bros บน Nov 21, 2021

เที่ยว : Safari Garden
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Graphomotor skill
by Ali Bros บน Dec 04, 2021

Cooking : ทำกุ้ง
by Ali Bros บน Nov 21, 2021

เที่ยว : ฟาเดลฟาร์ม
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

เที่ยว : ฟาเดลฟาร์ม
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

Skateboard
by Ali Bros บน Dec 04, 2021