ร่องรอยการเรียนรู้

12พ.ค.เรียนรู้นอกสถานที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
by Jiraporn บน May 12, 2022

สถานที่ท่องเที่ยวระยองแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเพ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมบรรดาพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนมากกว่า 43 ตู้ และยังประกอบไปด้วยบ่อแสดงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ สัตว์น้ำหายาก และเปลือกหอยจำนวนทั้งสิ้น 4 บ่อ ได้แก่ บ่ออุโมงค์ บ่อทรงกระบอก บ่อกลางแจ้ง และบ่อเต่า พร้อมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหายาก การจัดแสดงเรือประมงและเครื่องมือประมงเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

กิจกรรมฝึกทักษะ "การใช้กรรไกรขั้นพื้นฐาน" เป็นอีกทางเลื
by Juthamas บน May 12, 2022

ช่วยคุณพ่อทำอาหารให้คุณแม่
by ปรรวดา บน May 12, 2022

กวินกับคุณพ่อร่วมกันทำอาหารแสนอร่อยนี้ให้คุณแม่ กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว

ทำอาหารแสนอร่อย
by ปรรวดา บน May 12, 2022

กวินกับคุณพ่อร่วมกันทำอาหารแสนอร่อยนี้ให้คุณแม่ กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว

ทำอาหารแสนอร่อย
by ปรรวดา บน May 12, 2022

กวินกับคุณพ่อร่วมกันทำอาหารแสนอร่อยนี้ให้คุณแม่ กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว

Language art lesson 54 where’s my tire
by peisan บน May 12, 2022

Words that rhyme with tire

ทำอาหารแสนอร่อย
by ปรรวดา บน May 12, 2022

กวินชอบทำอาหาร และช่วยคุณพ่อทำอาหาร กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว

ศิลปะที่ชอบ
by ปรรวดา บน May 12, 2022

ศิลปะที่น้องกวินชอบอีกอย่างคือ การใช้สีน้ำ

กิจกรรม​_เกมต่อจิกซอ_เล่นอิสระ
by วีณา​ บน May 12, 2022

กิจกรรม​เสริม​ประสบการณ์​

กิจกรรม​เสริมประสบการณ์​
by วีณา​ บน May 12, 2022

เดินเล่นรอบบ้าน_ออกกำลังกาย_เรียนรู้ธรรมชาติ​รอบตัว_กายบริหาร_ร้องเพลง

sight reading lesson 1
by peisan บน May 12, 2022

กิจกรรมปั่นจักรยาน​_ทำทุกวัน_
by วีณา​ บน May 12, 2022

กิจกรรม​เสริม​พัฒนาการ​4ด้าน

Zoo Day
by Cindy บน May 12, 2022

การเที่ยวสวนสัตว์ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ได้รับความรู้ สิ่งแปลกใหม่ เสริมสร้างจินตนาการ

การเล่นคือการเรียนรู้ Playgroud: Layla is on the slider bar
by Cindy บน May 12, 2022

การเล่นไสลเดอร์เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ เนื่องจากการเล่นกระดานลื่นจำเป็นต้องปีนไปในพื้นที่สูง และใช้การตัดสินใจทิ้งความกลัวเพื่อลื่นไถลลงมา ดังนั้นเด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการตัดสินใจและก้าวผ่านความกลัว อีกทั้งยังช่วยเรื่องการทรงตัว การทำงานประสานระหว่างสายตาและร่างกายขณะกำหนดทิศทางและน้ำหนักในการลื่นไถลลงมาค่ะ

ทัศนรอบกรุง
by Amarindra Rhenu บน May 11, 2022

วัดห้วยมงคล

ช่อดอกไม้จากกระดาษสี
by Rungrapee บน May 11, 2022

เรียนรู้การปลูกเห็ดและเก็บเห็ดอย่างถูกวิธี
by มาริช บน May 11, 2022

วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้เห็นว่าต้นเห็ดเป็นอย่างไร ปลูกอย่างไร และเก็บอย่างไรก่อนที่จะมาเป็นอาหาร

เรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Khan academy kids โดยเลือกเรื่องท
by มาริช บน May 11, 2022

ทัศนรอบกรุง
by Amarindra Rhenu บน May 11, 2022

เที่ยวประจวบคีรีขันธ์

Maths multiplication
by peisan บน May 11, 2022