ร่องรอยการเรียนรู้

นำทางบันทึก : may 6 2022
by Numthang บน Jun 18, 2022

-

นำทางบันทึก : april 19 2022
by Numthang บน Jun 18, 2022

-

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Youtube
by Akearticha บน Jun 19, 2022

Youtube 18/06/2020 วิธีเพิ่ม follwer ใน youtube

เล่นเกมต่อผ้า
by ชาญณรงค์ บน Jun 18, 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เยี่ยมญาติที่จังหวัดศรีสะเกษ
by ชาญณรงค์ บน Jun 18, 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนรู้ฟาร์มวัว
by ชาญณรงค์ บน Jun 18, 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พับเสื้อผ้า
by ชาญณรงค์ บน Jun 18, 2022

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทำบุญใส่บาตร
by ชาญณรงค์ บน Jun 18, 2022

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ประเพณี
by Akearticha บน Jun 17, 2022

เรียนรู้ประเพณี ศิลปะรำไทย 17/06/2022

รักศิลปะ​
by วีณา​ บน Jun 17, 2022

กิจกรรม​เสริม​ประสบการณ์​ ระบายสี​รูปภาพด้วยสีน้ำ ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึก​สมาธิ รักงานศิลปะ เรียนรู้​การผสมสีต่างๆ

First competition
by รจนา บูร​ณา​รมย์ บน Jun 17, 2022

อ่านหนังสือภาษาไทย2
by ณภัทร บน Jun 17, 2022

ฝึกอ่านภาษาไทย

กิจกรรมศิลปะระบายสี
by ชลันธร บน Jun 17, 2022

วันนี้เราจะมาปล่อยให้ลูกผ่อนคลายความเครียดกันบ้าง

กิจกรรมออกกำลังกายปล่อยพลัง
by ชลันธร บน Jun 17, 2022

วันนี้พาเด็กน้อยมาปล่อยพลังที่สวนสาธารณะ

Happy Fam's Day
by Malinee บน Jun 16, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ชอบรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
by Malinee บน Jun 16, 2022

เล่นบทบาทนักล่าสัตว์ในคาเฟ่
by Malinee บน Jun 16, 2022

สะบาโต 17/04/65 On Easter Day
by Malinee บน Jun 16, 2022

สวนเอเดนฟาร์ม @นครนายก
by Malinee บน Jun 16, 2022

เยี่ยมชมสัตว์ป่าและธรรมชาติอันร่มรื่น
by Malinee บน Jun 16, 2022