ร่องรอยการเรียนรู้

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 02, 2020

ศิลปะ ศิลเปอะ
by Yam H. Sophittha บน Jul 02, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 02, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 01, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 01, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 01, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 01, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 01, 2020

ทัศนศึกษา
by Yam H. Sophittha บน Jul 01, 2020

Road Trip to Khon Kaen
by Taweeporn บน Jul 01, 2020

First road trip to North East of Thailand.

yesterday my family went on a road trip first we went to kho
by Taweeporn บน Jul 01, 2020

yesterday we went on a road trip first we went to khon gan t
by Taweeporn บน Jul 01, 2020

วันนี้พี่โฟกัสสนุกมากกับการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะเรื่องการแรเง
by ศรีไพร บน Jun 30, 2020

เด็กๆเล่นรถตักดิน
by ศรีไพร บน Nov 17, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

...วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน... โฟกัสกับพี่เบญเอาหนังสือนิ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมอ่านเขียน

ระบายสีตามจินตนาการณ์
by ศรีไพร บน Jun 28, 2020

พี่โฟกัสปั่นจักรยานออกกำลังกายค่ะ
by ศรีไพร บน Jul 14, 2020

คาราวานหนอนหนังสือของห้องสมุดรังใหม..มาเยี่ยมบ้านให้พี่โฟกัส
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

ในช่วงโควิดห้องสมุดรังไหมจะมาเยี่ยมถึงบ้าน

การเล่นตามจินตนาการของเด็กๆค่ะ
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง

วันนี้พี่โฟกัสกับพี่เบญสนุกกับการเอาหญ้าให้ม้ากิน
by ศรีไพร บน Nov 04, 2020

กิจกรรมกลางแจ้ง