ร่องรอยการเรียนรู้

วันนี้กะรัตเล่นต่อหอคอยกระดาษทิชชู่
by Kularb บน Nov 28, 2021

วันนี้กะรัตเล่นต่อหอคอยกระดาษทิชชู่

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก III
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก II
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก I
by Unnop บน Mar 30, 2021

เมนูโปรดทำเองได้แล้ว
by Matariya Mariem บน Mar 28, 2021

ทำของว่างบ่ายวันนี้ด้วยเมนูไก่ทอดและเฟร้นฟรายด์

เที่ยวบ้านสวนenjoy ของป้าหนิง จ.ปทุมธานี
by Matariya Mariem บน Mar 28, 2021

เรียนภาษาไทย
by Thepparat บน Mar 27, 2021

ลูกชายอายุ7ขวบแล้ว เริ่มเรียนอ่านเขียน ก่อนหน้านี่ เล่น ทำกิจกรรมต่างๆ

ภาคผนวกก.เรียนรู้​ตามวิถีชีวิต​ ​เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้​ จากหน่วยงาน
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

Workshop​ cupcake, โครงการ​ส่งเสริมรัก​การ​อ่านอุทยาน​การเรียนรู้​CLP, โครงการ​พลังงาน​สะอาด​

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ ดูแลสุขภาพตนเองให้ดีมีคว
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ภาคผนวก​ ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ กิจกรรม​รักการอ่าน เรียน
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ภาคผนวก​ก.​การ​เรียนรู้​ตามวิถีชีวิต​ เรียนรู้​เศรษฐกิจ​พอเพี
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

พระกรณียกิจ​ในหลวง​รัชกาล​ที่​๙​

ภาคผนวก​ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ภาคผนวก​ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ สอนลูก​ให้​ทำงานบ้านฝึก​EF
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ ช่วยงานแม่
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ทักษะชีวิต​ รับผิดชอบ​ จิตอาสา​ การสื่อสารกับคนหลายวัย

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถี​ชีวิต​-เรียนรู้​จากสื่อออนไล
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต-เรียนรู้​ภาษาจากภาพยนตร์​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ภาคผนวก​ ก.เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ การดำเนิน​ชีวิต​ร่วมกัน​กับ​ครอบครัว​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

การดำเนินชีวิตร่วมกันกับครอบครัวเล่นเกมส์, ทานอาหาร, ดูแลน้อง

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ โฮมสเตย์​กับวัฒนธรรม​ท้องถิ่น​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

โฮมสเตย์​เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ้าของบ้านพร้อมถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นทั้งทางด้านอาหารการกินการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในถิ่นนั้นๆ

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ เป็นผู้รับแล้วต้องเป็นผู้ให้
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

จากกรณีเกิดอุทกภัยเมื่อต้น เดือนธันวาคม 2563 แชมพู​ได้เรียนรู้การเป็นผู้รับและผู้ให้​

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ จิตอาสา, บริจาค​สิ่งของ​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

จิตอาสาเก็บขยะในสถานที่​ท่องเที่ยว, ช่วยงานบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติ, เป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชนเลือกซื้อหนังสือตามกลุ่มเป้าหมายของหอสมุดแห่งชาติ, บริจาคกล่องนม, บีบนวดคุณยาย สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากจิตอาสาและจิตสำนึก