ร่องรอยการเรียนรู้

ร่วมกิจกรรมทำหมวกม้งของห้องสมุดรังไหม
by beija jj บน Mar 09, 2021

ปลูกผักสวนครัว
by beija jj บน Mar 09, 2021

ท่องเที่ยวศึกษาดูแนวกันไฟ
by beija jj บน Mar 09, 2021

เล่นภูเขาไฟระเบิด จากสีผสมอาหาร เบคกิ้งโซดา และน้ำส้มสายชู
by beija jj บน Mar 09, 2021

นำทางบันทึก : เดินทะลุฟ้า
by Numthang บน Mar 22, 2021

15 กิโลฯกับแสงแดด จาก วัดคุณหญิงส้มจีน ถึง future รังสิต

5 kingdoms 2020
by บ้านเรียนพราว บน Mar 16, 2021

Learn about nature

เต็ม 12 ปี ไปเก็บขยะที่ปัตตานีกับเซน ช่า รุ และพี่ภูมิ
by บ้านเรียนพราว บน Mar 16, 2021

วันเกิดปีนี้ไม่อยู่บ้าน T^T (อันนี้บันทึก)

ปลูกป่ากับ KBO Earth
by ณหทัย บน Feb 26, 2021

กลุ่มประสบการณ์รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่ากับKBO Earth

พัฒนาการด้านสติปัญญา และด้านภาษา
by Hs.ใจทิพย์ บน Feb 25, 2021

เรียนรู้พัฒนาการด้านภาษา เล่นผ่านกิจกรรมต่างๆ พัฒนาด้านสติปัญญา เชาว์ ไหวพริบคิดดัดแปลง

เที่ยวถ้ำเชียงดาว
by beija jj บน Feb 24, 2021

เที่ยววัดป่าและเรียนรู้ธรรมชาติ
by beija jj บน Mar 09, 2021

เรียนทำกล่องสำเร็จรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์น่ารักๆ
by beija jj บน Feb 20, 2021

เรียนรู้ฝึกฝนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.2
by Hs.ใจทิพย์ บน Feb 28, 2021

- การดำเนินชีวิต สังคม และวัฒนธรรม - ด้านภูมิปัญญาไทย - ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้ฝึกฝนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.4
by Hs.ใจทิพย์ บน Feb 27, 2021

- ด้านการดำเนินชีวิต สังคม และวัฒนธรรม - ด้านภูมิปัญญาไทย - ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้พัฒนาตนเองด้าน ศิลปะ งานประดิษฐ์ และงานฝีมือ ป.2
by Hs.ใจทิพย์ บน Feb 28, 2021

ฝึกทักษะในด้านศิลปะ วาดรูป ระบายสี ฝึกระบบประสาทสัมพันธ์ผ่านการทำงานศิลปะวาดรูป สื่อสารถ่ายทอดตามจินตนาการ

กีฬาเพื่อสุขภาพ ป.4
by Hs.ใจทิพย์ บน Feb 25, 2021

รู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

กีฬาเพื่อสุขภาพ ป.2
by Hs.ใจทิพย์ บน Feb 17, 2021

รู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ภาษาเพื่อการสื่อสาร ป.2
by Hs.ใจทิพย์ บน Feb 28, 2021

- ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน

การเรียนรู้ด้านวิชาการ ป.4
by Hs.ใจทิพย์ บน Feb 27, 2021

- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านร่างกาย
by Patcharat บน Feb 10, 2021

พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการปีนป่ายอย่างอิสระ