ร่องรอยการเรียนรู้

ภาษา : ฝึกเขียนพยัญชนะ​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษา : พยัญชนะ​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Math : จำนวนนับ
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

วาดรูป#11
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

artwork : character2
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

เกมส์นักสืบ
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Ali can fly
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Artwork : The panda of the tree
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Coding เลขาคณิต
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Lego : Covid19
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

เกมส์ : โดมิโน​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

เล่นเกมส์หาเส้นทาง
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เกมส์หาเส้นทาง เพื่อฝึกการคิดเป็น logic การเชื่อมโยง และการวางแผน

หนังสือ​ : ป่าแปลกๆกับจ๋องแจ๋งนักบิน
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Artwork : watercolor
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Artwork : humpty dumpty
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก
by พิชานนท์ บน Jun 22, 2021

ให้เด็กวางตารางเรียนของตัวเอง และเมื่อถึงเวลาจะต้องเรียนตามที่ตัวเองตกลงไว้ แต่ถ้าไม่ทำตามต้องไปกวาดถนนกลางแดด

Artwork : The stars of grapes
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษา : Animals word
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

จินตคณิต​ Level4
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Artwork : tintin
by Ali Bros บน Nov 14, 2021