ร่องรอยการเรียนรู้

Earth science lesson 4
by peisan บน Jan 26, 2022

Geography culture lesson 4
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Language art chapter 4
by peisan บน Jan 25, 2022

Thinking lesson 1
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading chapter 4
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano; ten little Indians
by peisan บน Jan 25, 2022

Art
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Coding : lesson 18 functions with artist
by peisan บน Jan 25, 2022

Stop motion แม่เป็ดกั​บลูก​เป็ด​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานปั้น​ Ocean world
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Stop motion: Ocean world
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

บทสนทนาภาษาจีน你要什么?
by peisan บน Jan 25, 2022

คุณต้องการอะไร

วิทยาศาสตร์ : มัดสวยย้อมสี
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษาจีนบทที่ 15 第十五课 我们一家人
by peisan บน Jan 25, 2022

Art geography and culture lesson 1
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Earth science lesson 3
by peisan บน Jan 26, 2022

Geography and culture Lesson 3
by peisan บน Jan 26, 2022

Sight reading lesson 1
by peisan บน Jan 25, 2022

Letter sound A
by peisan บน Jan 25, 2022

Shapes
by peisan บน Jan 25, 2022