ร่องรอยการเรียนรู้

Write the numbers in words
by peisan บน Jan 25, 2022

English language art: Long e
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English language art : Long vowel letter e
by peisan บน Jan 25, 2022

English Language art: abroad 3
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading Lesson 18
by peisan บน Jan 25, 2022

โค้ด & คณิต
by KusalinTl Nasreen บน Sep 04, 2021

บันทึกการเรียนรู้โค้ดดิ้งและคณิตศาสตร์

ทัศนศึกษากับครอบครัว
by KusalinTl Nasreen บน Sep 04, 2021

ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

Short vowel i เอวารินทร์
by peisan บน Sep 03, 2021

English Reading chapter 3
by peisan บน Jan 25, 2022

Adding with arrays
by peisan บน Jan 25, 2022

Subtract within 20 visually
by peisan บน Jan 25, 2022

Place value unit test
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano:Playing tag
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

我很饿 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 02, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาษาจีนบทที่14 第十四 爸爸回来了
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Comprehension : skeletons
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing : skill builder
by peisan บน Jan 25, 2022

ร้องเพลงภาษาจีน好想你
by peisan บน Jan 25, 2022

My rainbow
by peisan บน Jan 25, 2022