ร่องรอยการเรียนรู้

พี่โฟกัสฝึกฟ้อนเจิงกับพ่อ
by ศรีไพร บน Nov 06, 2020

กิจกรรมศิลปะและดนตรี

นำทางบันทึก : ซ่อมสายหม้อหุงข้าว
by Numthang บน Nov 06, 2020

อาร์ย่าหมาจอมซนมันกัดขาด ป๊าไม่ว่างเลยต้องซ่อมเอง

นำทางบันทึก : สิทธิมนุษยชน
by Numthang บน Nov 06, 2020

การบังคับตัดผมนักเรียนเป็นระเบียบหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน

นำทางบันทึก : art in 5/11/2020
by Numthang บน Jan 20, 2021

Among us as an people 😀

อริยะ กิจกรรม ฝึกเขียน อ่าน บทที่ 5 โต มี ตา ครับ
by อรกัญญา บน Nov 06, 2020

อรกัญญา กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน บทที่ 4 สีเทา ชูใจ และ มานี ค่ะ
by อรกัญญา บน Nov 06, 2020

เรียนรู้การอ่านและสะกดคำ
by ศรีไพร บน Nov 04, 2020

กิจกรรมภาษาไทย

เล่นเพื่อเรียนรู้
by ศรีไพร บน Nov 04, 2020

ฝึกสมองและเชาวน์ปัญญา

เรียนรู้ภาษาไทย
by ศรีไพร บน Nov 04, 2020

ฝึกอ่านผสมคำ

อริยะ กิจกรรม ฝึกอ่าน มานีมานะ เเละเขียน สะกดคำ ครับ
by อรกัญญา บน Nov 02, 2020

อรกัญญา กิจกรรมฝึกอ่าน มานี มานะ บทที่4 และ เขียนสะกดคำ ค่ะ
by อรกัญญา บน Nov 02, 2020

พี่โฟกัสไปลอยกระทงคืนสุดท้าย
by ศรีไพร บน Nov 02, 2020

กิจกรรมนักเรียน

พี่โฟกัสไปขึ้นเวทีฟ้อนล่องแม่ปิงประยุกต์ดาบในวันลอยกระทง
by ศรีไพร บน Nov 04, 2020

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

ไปลอยกระทงในคืนลองไฟ
by ศรีไพร บน Oct 31, 2020

สืบสานศิลปะประเพณีไทย

27/10/63 เรียนทำเค้กกล้วย
by สุรวัช บน Oct 30, 2020

27/10/63 ฝึกพับกระดาษ ระบายสี ร้อยลูกปัด ร้อยดอกไม้
by สุรวัช บน Oct 30, 2020

28/10/63 เรียนรู้เรื่องอนุกรม เล่นเกมส์แก้ปัญหา
by สุรวัช บน Oct 30, 2020

29/10/63 เรียนรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง
by สุรวัช บน Oct 30, 2020

วันนี้ไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ
by chichaya บน Oct 29, 2020

เรียนเปียโน
by chichaya บน Oct 28, 2020