ร่องรอยการเรียนรู้

Bedtime stories
by peisan บน Aug 11, 2021

Touch typing : Beginner assessment
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
นำทางบันทึก : Human zoo
by Numthang บน Aug 11, 2021

Human zooคืออะไร แล้วแบบไหนถึงเรียกว่า Human zoo

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano :Yankee Doodle
by peisan บน Jan 25, 2022

Coding : programming with harvester
by peisan บน Jan 25, 2022

Learn with maisy
by peisan บน Jan 25, 2022

อ่านนิทานสนุก

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

Animal tower
by peisan บน Jan 26, 2022

Cooking rice
by peisan บน Jan 25, 2022

Which word begins with this letters game
by peisan บน Jan 25, 2022

Fun games

Reading with dinosaurs
by peisan บน Jan 25, 2022

Dinosaur flash cards

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing easy home row words
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: The church organ
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Math : จำนวนและลำดับที่
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

หนังสือ : Billy Goats Gruff
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Color mixing fun
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานบ้าน : อาบน้ำเต่า
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Where’s wally
by peisan บน Jan 25, 2022