ร่องรอยการเรียนรู้

English Language art lesson 28 Writing
by peisan บน Jan 26, 2022

English Reading lesson 28
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Reading unexplained mysteries:Area51
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ตัดผมให้คุณพ่อ
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

Maths lesson 29
by peisan บน Jan 26, 2022

Touch typing:1 minute typing test
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การช่วยทำงานบ้าน
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Dec 10, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing advanced wrap up17
by peisan บน Nov 25, 2021

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การให้อาหารปลา
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

หลอดผ่านรูแกนทิชชู่
by Suchada บน Dec 03, 2021

การเสียบหลอดให้ผ่านรูทะลุไปอีกฝั่ง ช่วยฝึกการใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย มฐ.2.2.2

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การให้อาหารสัตว์
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ แมลงทับ
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การเลี้ยงด้วง
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เมื่อเต่าเข้าบ้าน
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ศิลปะจากก้นขวด
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ระบายสี Bubble sheet
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ระบายสีปลา
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ศิลปะจากครีมโกนหนวด
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เรียนรู้ชื่อสีกับตัวอักษร
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021