ร่องรอยการเรียนรู้

Coding
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing z and enter key เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Place value เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

Coloring
by peisan บน Jan 24, 2022

Ordinal numbers 11-20
by peisan บน Jan 24, 2022

My rainbow
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Reading Lesson 11
by peisan บน Jan 24, 2022

Touch typing Q y and p key
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics pop
by peisan บน Jan 24, 2022

Art
by peisan บน Jan 24, 2022

What is Insomnia
by peisan บน Jan 26, 2022

Piano; rag-time Raggles
by peisan บน Jan 24, 2022

นำทางบันทึก : art in 14/6/2021
by Numthang บน Nov 02, 2021

commissions

นำทางบันทึก : art in 23/7/2021
by Numthang บน Nov 02, 2021

commissions

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
นำทางบันทึก : art in 28/6/2021
by Numthang บน Nov 02, 2021

.

Touch typing: W x and : key
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: Marching up and down
by peisan บน Jan 24, 2022

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

นำทางบันทึก : 10 Businesses That Will Remain In Demand Post-Pandemic
by Numthang บน Apr 28, 2022

Here's is the list and of 10 Businesses that Will Remain In Demand after pandemic