ร่องรอยการเรียนรู้

ภาษาไทยบทที่3
by peisan บน Jan 24, 2022

หัดอ่านภาษาไทยบทที่8
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Free play
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics เอวารินทร์
by peisan บน Jul 22, 2021

ลูกขนุนยักษ์ในสวนของโฟกัส
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

กีต้าร์มาดูควายครับ
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเรียนรู้นอกบ้าน

มากินขนุนกับกีต้าร์ครับ
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมด้านอาหารและด้านเกษตร

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ปั่นจักรยานท่องโลกกว้าง
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเรียนรู้นอกบ้าน

ฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Jul 22, 2021

ฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาไทย

old macdonald had a farm เอวารินทร์
by peisan บน Jul 22, 2021

Pork patty
by peisan บน Jul 22, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 21, 2021

Myna egg shell
by peisan บน Jul 21, 2021

Fun time
by peisan บน Jul 21, 2021

Blue whale bones
by peisan บน Jul 21, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Happy for you lukas graham cover
by peisan บน Jan 24, 2022

พี่โฟกัสเข้าร่วมชั้นศึกษาธรรมะออนไลน์กับครอบครัว
by ศรีไพร บน Jul 21, 2021

กิจกรรมทางศาสนา

กีต้าร์เข้าร่วมชั้นศึกษาธรรมะออนไลน์กับครอบครัว
by ศรีไพร บน Jul 21, 2021

กิจกรรมธรรมะ

พี่โฟกัสเรียนรู้เกี่ยวกับวันในภาษาอังกฤษ
by ศรีไพร บน Jul 21, 2021

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

ศิลปะก่อนนอน
by ศรีไพร บน Jul 21, 2021

กิจกรรมศิลปะ