ร่องรอยการเรียนรู้

ร้อยหลอดแสนสนุก🥤
by Suchada บน Nov 26, 2021

ร้อยหลอดสอดแทรกการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

แพนเตอร์ชวนระบายสีให้สดใส🎨
by Suchada บน Nov 26, 2021

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและอารมณ์จิตใจด้วยการระบายสี

กิจกรรมลากเส้นหรรษา➰➿
by Suchada บน Oct 27, 2021

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการลากเส้นกัน ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการขีดเขี่ยอย่างมีทิศทาง

การเล่นอย่างอิสระ💙
by Suchada บน Nov 26, 2021

การเล่นอย่างอิสระช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

เพิ่มจังหวะดนตรีในหัวใจ🎧
by Suchada บน Nov 26, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจด้วยดนตรีและเสียงเพลง

ฝึกต่อยมวยกันหน่อย
by Suchada บน Nov 26, 2021

เพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการต่อยมวย พัฒนาการด้านร่างกาย

ช่วยขนน้ำเก็บเข้าที่💧
by Suchada บน Nov 26, 2021

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานบ้าน พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง🚢
by Suchada บน Oct 27, 2021

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ พัฒนาการด้านสติปัญญา

🟡ปั้นแป้งโดว์เสริมพัฒนาการ🟣
by Suchada บน Nov 26, 2021

ปั้นแป้งโดว์เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็ก

Geography and culture lesson 9 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 17, 2021

Language art long u เอวารินทร์
by peisan บน Sep 17, 2021

Language art lesson 9 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 17, 2021

Reading chapter 9 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 17, 2021

Piano: sun rise เอวารินทร์
by peisan บน Sep 17, 2021

Reading comprehension shiverwood academy เอวารินทร์
by peisan บน Sep 16, 2021

Procreate app
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Earth science lesson 8 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 16, 2021

Geography and culture lesson 8 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 16, 2021

Balance Bike
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021

ภาษา : Easy phonics
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021