ร่องรอยการเรียนรู้

Longkong trees
by peisan บน Jul 17, 2021

Picking durians
by peisan บน Jan 24, 2022

Fresh durian from my farm

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing : c g and n key
by peisan บน Jan 24, 2022

อุทยานราชภักดิ์
by peisan บน Jan 26, 2022

Picking Mangosteens
by peisan บน Jan 24, 2022

Fresh mangosteens from my farm

Bean sprouts day 4
by peisan บน Jan 24, 2022

นำทางบันทึก : how to spot fake news
by Numthang บน Apr 28, 2022

These days are so easy to share your stories on online world, but sadly it's not all of them are true. So read these tricks and tips about how to spot fake news

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Review addition
by peisan บน Jan 24, 2022

Review subtraction
by peisan บน Jan 24, 2022

Counting to subtract
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano lesson 6
by peisan บน Jan 24, 2022

เสน่ห์เครื่องเล่นแผ่นเสียง
by ปัญญ์ บน Jul 15, 2021

จีโอ้ค้นเจอเครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าเก็บของคุณพ่อ เลยได้ลองฟังเพลงสมัยก่อน ติดใจ

ช่วยเก็บบ้าน ช่วยงานช่าง
by ปัญญ์ บน Jul 15, 2021

งานล้าง งานขัด งานถนัด มีส่วนร่วมได้ในทุกกิจกรรม

ออกแบบภายในบ้าน
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Homemade Sun Dried Pork
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Coding : Flow and coding on paper
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

สวนโมกขพลาราม
by peisan บน Jan 26, 2022

นั่งสมาธิ

ต่อยานด้วยบล็อกไม้
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Baby papaya
by peisan บน Jan 24, 2022

Artwork : วาดภาพสัตว์
by Ali Bros บน Nov 14, 2021