ร่องรอยการเรียนรู้

Nouns Verbs adjectives เอวารินทร์
by peisan บน Jan 23, 2022

Piano lesson 2
by peisan บน Jan 23, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Fried egg
by peisan บน Jan 23, 2022

Yummy breakfast

Rainbows
by peisan บน Jul 11, 2021

Jokers
by peisan บน Jan 26, 2022

Water park
by peisan บน Jan 23, 2022

Elephant
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Net fishing
by peisan บน Jan 23, 2022

จับปลาสดๆจากทะเล

Bedtime stories
by peisan บน Jan 23, 2022

Free play
by peisan บน Jan 23, 2022

Colorful blocks

อ่านนิทานภาษาจีน 肚子餓了为什么会咕咕叫呢
by peisan บน Jan 23, 2022

เสียงท้องร้องเกิดจากสาเหตุใด

อ่านนิทานภาษาจีน 如果不洗手
by peisan บน Jan 23, 2022

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ล้างมือ

ภาษาจีนบทที่3 第三课 早上
by peisan บน Jan 25, 2022

Homemade meat ball
by peisan บน Jan 23, 2022

Economic ; Goods and services
by peisan บน Jan 23, 2022

หลักเศรษฐศาสตร์ สินค้าและบริการ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Economic ; What is money
by peisan บน Jan 23, 2022

หลักเศรษฐศาสตร์ เงิน

หนอนบุ้ง
by peisan บน Jul 10, 2021

Touch typing review r&u เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021

Reading Lesson 3 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021

My counting book เอรินดา
by peisan บน Jul 11, 2021