ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรมทดสอบไอคิวเด็ก
by ศรีไพร บน Feb 05, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

เป็นอะไร ที่ยอดเยี่ยม
by แหวนทอง บน Aug 15, 2020

น้องพาไปรวมกิจกรรม ควายไถนา

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ร้อยลูกปัดทำสร้อยแขน
by ศรีไพร บน Jan 29, 2021

กิจกรรมศิลปะ

พี่โฟกัสสร้างปราสาททรายค่ะ
by ศรีไพร บน Aug 14, 2020

อริยะฝึกคัดไทย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจฝึกคัดเลข
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน

ยาใจรดน้ำผัก
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจรดน้ำผัก
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะรดน้ำผัก
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะกับพี่ยาใจช่วยกันเก็บฟืน
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจกับอริยะช่วยกันเก็บฟืน
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะไปทำบุญที่วัด
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจช่วยแม่เก็บที่นอน
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะปั่นจักรยานออกกำลังกายกับพี่ยาใจ
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจปั่นจักรยานออกกำลังกายกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจวิ่งเล่นกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะวิ่งเล่นกับพี่ยาใจ
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020