ร่องรอยการเรียนรู้

How many? cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting worksheet

Ordinal numbers 11-30
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Color cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths:Subtracting 0 and 1
by peisan บน Jan 25, 2022

Dot to dot
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing and coloring

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

Color the shapes
by peisan บน Jan 25, 2022

Coloring and numbers
by peisan บน Jan 25, 2022

Doggie coloring and numbers
by peisan บน Jan 25, 2022

English reading
by peisan บน Jan 25, 2022

Language art : find the alphabet uppercase เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Play hide and seek numbers and words เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Phonics short vowels e เอวารินทร์
by peisan บน Aug 16, 2021

Numbers
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting

Puzzles
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Counting
by peisan บน Jan 25, 2022

Number games

Touch typing easy top row words
by peisan บน Jan 25, 2022

งานปั้นแบบจำลองค่ายพัก
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

English: Language art lesson 1 long a
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022