ร่องรอยการเรียนรู้

ลูกขนุนยักษ์ในสวนของโฟกัส
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

กีต้าร์มาดูควายครับ
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเรียนรู้นอกบ้าน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
มากินขนุนกับกีต้าร์ครับ
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมด้านอาหารและด้านเกษตร

ปั่นจักรยานท่องโลกกว้าง
by ศรีไพร บน Jul 22, 2021

กิจกรรมเรียนรู้นอกบ้าน

ฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Jul 22, 2021

ฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาไทย

old macdonald had a farm เอวารินทร์
by peisan บน Jul 22, 2021

Pork patty
by peisan บน Jul 22, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Bedtime stories
by peisan บน Jul 21, 2021

Myna egg shell
by peisan บน Jul 21, 2021

Fun time
by peisan บน Jul 21, 2021

Blue whale bones
by peisan บน Jul 21, 2021

Happy for you lukas graham cover
by peisan บน Jan 24, 2022

พี่โฟกัสเข้าร่วมชั้นศึกษาธรรมะออนไลน์กับครอบครัว
by ศรีไพร บน Jul 21, 2021

กิจกรรมทางศาสนา

กีต้าร์เข้าร่วมชั้นศึกษาธรรมะออนไลน์กับครอบครัว
by ศรีไพร บน Jul 21, 2021

กิจกรรมธรรมะ

พี่โฟกัสเรียนรู้เกี่ยวกับวันในภาษาอังกฤษ
by ศรีไพร บน Jul 21, 2021

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ศิลปะก่อนนอน
by ศรีไพร บน Jul 21, 2021

กิจกรรมศิลปะ

Learning A-Z songs
by peisan บน Jan 24, 2022

นิทานเครื่องขายขนม ภาษาจีน 糖果贩卖机
by peisan บน Jan 24, 2022

ภาษาจีนบทที่6 第六课 走到学校
by peisan บน Jan 25, 2022

พี่โฟกัสไปเที่ยวชมวัด
by ศรีไพร บน Feb 02, 2022

กิจกรรมทางศาสนา