ร่องรอยการเรียนรู้

EF ในครอบครัว สร้างการเรียนรู้งานบ้านในรูปแบบ​ต่างๆกันไป​ ไม
by พจนกร บน Oct 12, 2020

อริยะประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ยาใจประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

อริยะมารวมกลุ่มปั่นจักรยานกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

กิจกรรมออกกำลังกาย

อริยะมารวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

วาดรูปบนบ้านต้นไม้
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

กิจกรรมศิลปะ

พี่โฟกัสเล่นเป่าฟองสบู่
by ศรีไพร บน Oct 11, 2020

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อริยะวันนี้ทำกิจกรรมศิลปะ การวาด ระบายสีน้ํา มีจินตนาการและค
by อรกัญญา บน Oct 10, 2020

อรกัญญา วันนี้ทำกิจกรรมศิลปะ การวาด ระบายสีน้ํา ส่งเสริมจินต
by อรกัญญา บน Oct 10, 2020

วันนี้อริยะฝึกเขียนตัวเลขอารบิก 1-100 และนับจำนวนภาพให้ถูกต้
by อรกัญญา บน Oct 09, 2020

วันนี้อรกัญญาฝึกเขียน ฝึกนับให้ตรงกับจำนวนภาพที่นับได้ ค่ะ
by อรกัญญา บน Oct 09, 2020

พี่โฟกัสอ่านหนังสือนิทานบนบ้านต้นไม้กับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 08, 2020

พี่โฟกัสรวมกลุ่มทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Oct 08, 2020

พี่โฟกัสปั่นจักรยานกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Feb 05, 2021

กิจกรรมกลางแจ้ง

ทักษะภาษาไทย กิจกรรมรักการอ่าน
by Paweenwassa บน Oct 08, 2020

อ่านเรื่องสถานีรถไฟทำงานกันอย่างไร

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อริยะวันนี้ฝึกอ่านให้คล่อง แล้วคัดคำให้สวยงาม ครับ
by อรกัญญา บน Oct 06, 2020

วันนี้ ฝึกอ่าน ฝึกเขียนไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ ฝึกเด็กให้มีทักษะใ
by อรกัญญา บน Oct 06, 2020

เล่นเพื่อเรียนรู้
by ศรีไพร บน Oct 05, 2020

กิจกรรมตามอัธยาศัย

พี่โฟกัสระบายสีตุ๊กตาปูนปั้นบนบ้านต้นไม้
by ศรีไพร บน Oct 05, 2020

กิจกรรมศิลปะ

พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาไทย
by ศรีไพร บน Feb 05, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน