ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรม​ฝึกวายน้ำ
by แหวนทอง บน Jan 16, 2021

ฝึกวายน้ำเพื่อร่างกาย การวายน้ำเป็นกีฬา

กิจกรรม​ฝึกจดรายการผัก​
by แหวนทอง บน Jan 16, 2021

การจดบันทึกรายการผักทีลงแปลง ฝึกจดจะช่วยว่างแผน​ปลูก

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ิกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆที่ห้องสมุดรังไหม​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

วันลอยกระทง ฝึกทำกะระทง กับคุณครู​ที่ห้องสมุดรังไหม​

ฝึกอ่านภาษาไทย
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​เรียนรู้​จากอินเตอร์​เน็ต ภาษาไทย คณิต อังกฤษ​ ในยูทุป

การแพ็กสลัดส่ง​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​วีถีเกษตรอินทรีย์​คณิตศาสตร์​ประจำวัน

ตรวจแปลง
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​ตรวจแปลงมะม่วงของพ่อ ว่าผลผลิตโตหรือยัง​

การแพ็กสลัดส่ง​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​วีถีเกษตรอินทรีย์​คณิตศาสตร์​ประจำวัน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรม​ วาดรูป ภาษาอังกฤษ​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​รวมกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์​วันแรก​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

กิจกรรม​ทำบ้านดิน​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

ช่วยกัน​ฝึกทำบ้านดิน​น้องเบนซ์​เลนดิน​ค่ะ วาดรูปกับฝนังดิน​

กิจกรรม​ทำบ้านดิน​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

ช่วยกัน​ฝึกทำบ้านดิน​น้องเบนซ์​เลนดิน​ค่ะ วาดรูปกับผนังดิน​

กิจกรรม​ทำบ้านดิน​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

ช่วยกัน​ฝึกทำบ้านดิน​น้องเบนซ์​เลนดิน​ค่ะ วาดรูปกับฝนังดิน​

กิจกรรม​รวมกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์​วันแรก​
by แหวนทอง บน Jan 15, 2021

ขายผักช่วยพ่อ
by เบญณิชา บน Jan 15, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

น้องเบญทำอาหารข่วยแม่
by เบญณิชา บน Jan 15, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
มาปลูกผักกันค่ะ
by ศรีไพร บน Jan 11, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

ร้อยลูกปัดกันค่ะ
by ศรีไพร บน Jan 11, 2021

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ

พี่โฟกัสรดน้ำผักในสวน
by ศรีไพร บน Jan 11, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

พี่โฟกัสรดน้ำผัก
by ศรีไพร บน Jan 11, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

เด็ก​อนุบาล​โฮมสคูล​ ยุคโควิดนี้​ มีการเรียนการสอนภายในบ้าน
by พจนกร บน Mar 10, 2022