ร่องรอยการเรียนรู้

คลาสเรียนคุณครูพ่อไก่
by ภารดี บน May 19, 2022

เรียนขันกับคุณครูพ่อไก่

Cooking : ทำแซนวิช
by Ali Bros บน Jun 10, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ไวโอลินในชั่วโมงแรกของ บ้านเรียน
by ฐิดาพัชร์ บน May 18, 2022

หลังจากไม่ได้จับไวโอลินมาเกือบสิบปี..

第一课
by peisan บน May 18, 2022

รู้จักก-ฮ
by peisan บน May 18, 2022

Slime Time!
by Cindy บน May 18, 2022

เล่นสไลม์ เสริมกล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

เล่น Slime
by Cindy บน May 18, 2022

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
การรำไทย
by Cindy บน May 18, 2022

การรำไทย
by Cindy บน May 18, 2022

Zoo Day: Crocodiles, Bunnies, Carps, Ostriches, Goats and Horses
by Cindy บน May 18, 2022

Zoo Day: Crocodiles, Bunnies, Carps, Ostriches, Goats and Horses
by Cindy บน May 18, 2022

Play and Learn
by Cindy บน May 18, 2022

Arts Time: Layla first time using painting brush
by Cindy บน May 18, 2022

Arts Time: Lina first time using paiting brush
by Cindy บน May 18, 2022

เมื่อลูกหลงทิศ แม่ครับ ชายหาดบางแสนไปทางไหน? บ้านเราหันหน้าไ
by Tanida บน May 18, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เลลานั่งรออย่างอดทนขณะที่หม่าม้า Check out จากโรงแรม
by Cindy บน May 18, 2022

การสอนลูกให้รู้จักการรอคอยและอดทน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่เราต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็ก เพราะจะต้องใช้สำหรับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ปัจจุบันทุกอย่างเต็มไปด้วยความรวดเร็ว และดูเร่งรีบ ประกอบกับโลกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น อาจทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องการรอคอย และอดทน

ลินานั่งรออย่างอดทนขณะที่หม่าม้า Check out จากโรงแรม
by Cindy บน May 18, 2022

การสอนลูกให้รู้จักการรอคอยและอดทน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่เราต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็ก เพราะจะต้องใช้สำหรับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม ปัจจุบันทุกอย่างเต็มไปด้วยความรวดเร็ว และดูเร่งรีบ ประกอบกับโลกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น อาจทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องการรอคอย และอดทน

ทักษะชีวิต Learning by doing
by Cindy บน May 18, 2022

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ คือ แนวคิดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทำการทำกิจกรรม การลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ ไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นแรงจูงใจและมีความสุขในการเรียน การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ผู้สอนจะลดบทบาทของตัวเองในการสอนและการให้ความรู้กับผู้เรียนโดยตรงลงแล้วเปลี่ยนมาสนับสนุน เพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น

กิจกรรมเรียนรู้จักแมลงต่างๆ
by ปรรวดา บน May 18, 2022

กิจกรรมเรียนรู้จักแมลงต่างๆ และระบายสีแมลงเต่าทอง

เล่นเกม​_ฝาขวดหรรษา​_เรียง_นับ_แข่งกัน
by วีณา​ บน May 18, 2022

กิจกรรม​เสริม​พัฒนาการ ฝึกกล้ามเนื้อ​มัดเล็กหยิบจับต่อเรียงคล่องแคล่ว สนุกสนาน​ร่าเริงมีความสุข​ เอื้อเฟื้อ​แบ่งปันสามัคคี เคารพ​กฏกติกา​ ฝึกทักษะ​การนับเลขมีสมาธิ​