ร่องรอยการเรียนรู้

Counting: Connect the dots 1-100
by peisan บน Aug 16, 2021

Piano: Carry me back to old virginny
by peisan บน Aug 16, 2021

Phonics stories
by peisan บน Aug 15, 2021

Comprehension
by peisan บน Aug 15, 2021

Reading lesson 15 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 15, 2021

Matching game เอรินดา
by peisan บน Aug 15, 2021

Consonants and vowels เอวารินทร์
by peisan บน Aug 15, 2021

Read a thermometer เอวารินทร์
by peisan บน Aug 15, 2021

Miso soup
by peisan บน Aug 15, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Aug 14, 2021

My first story
by peisan บน Aug 14, 2021

อ่านภาษาไทย วิธีผสมอักษร เอวารินทร์
by peisan บน Aug 14, 2021

Ava’s hospital
by peisan บน Aug 14, 2021

手เอรินดา
by peisan บน Aug 14, 2021

Porridge
by peisan บน Aug 14, 2021

Piano: carry me back to old viginny เอวารินทร์
by peisan บน Aug 14, 2021

หุงข้าวเอง
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

วันนี้หุงข้าวเองได้แล้วโดยแม่ไม่ต้องช่วย

ฝึกสมาธิและการคิดการมองภาพ 3 มิติ
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกสมาธิและการคิดการมองภาพ 3 มิติด้วยการต่อเลโก้

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษหมวดคำที่สะกดด้วย u
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษหมวดคำที่สะกดด้วย u

ฝึกความคิดด้วยแบบฝึกตรรกะ
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกความคิดด้วยแบบฝึกตรรกะ