ร่องรอยการเรียนรู้

Drum เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Touch typing t s and l keys เอวารินทร
by peisan บน Jul 20, 2021

Coloring games เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Popping colorful balloons เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Counting numbers เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Birthday candle counting เอรินดา
by peisan บน Jul 20, 2021

Piano Twinkle twinkle little star เอวารินทร์
by peisan บน Jul 20, 2021

Goodbye my friend
by peisan บน Jul 20, 2021

Banana milk chocolate chip oat cake
by peisan บน Jul 20, 2021

Lizard’s egg
by peisan บน Jul 20, 2021

Animation, Digital Art
by Bali Balis บน Jul 19, 2021

เป็นการทำ animation 2D โดยใช้ iPad ที่ฉันเรียนรู้จาก youtube

Animation, Digital Art
by Bali Balis บน Jul 19, 2021

เป็นงานแอนิเมชั่น 2D ที่ใช้ iPad ในการทำงาน ซึ่งฉันเรียนรู้จาก youtube

The vowel family เอวารินทร์
by peisan บน Jul 19, 2021

Double letter vowel เอวารินทร์
by peisan บน Jul 19, 2021

Reading Lesson 6 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 19, 2021

Counting to subtract เอวารินทร์
by peisan บน Jul 19, 2021

Addition review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 19, 2021

subtraction review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 19, 2021

Creating colors เอรินดา
by peisan บน Jul 19, 2021

Piano : Mary had a little lamb เอวารินทร์
by peisan บน Jul 19, 2021