ร่องรอยการเรียนรู้

เยี่ยมชมห้องอัดรายการ
by Ali Bros บน May 24, 2022

Give teddy cupcakes
by peisan บน May 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Sight reading lesson 25
by peisan บน May 24, 2022

Kinder writing lesson 25
by peisan บน May 24, 2022

Princess crown
by peisan บน May 24, 2022

Earth science lesson 58
by peisan บน May 23, 2022

Geography and culture lesson 57
by peisan บน May 23, 2022

Discover nigeria

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Baby bye reading and poetry
by peisan บน May 23, 2022

Touch typing Lesson 17 e i
by peisan บน May 23, 2022

โยงเส้นต่อจุดก-ฮ
by peisan บน May 23, 2022

The ant and the dove story in Chinese
by peisan บน May 23, 2022

Cinderella story book
by peisan บน May 23, 2022

จับคู่พัยญชนะไทย
by peisan บน May 23, 2022

Build a unicorn
by peisan บน May 23, 2022

ทำสีจากธรรมชาติ
by นิธินัย บน May 23, 2022

ทำสีจากพืชต่างๆ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Project Minecraft
by ปัญญ์ บน Jul 19, 2022

Minecraft ตามใจโอ้ แต่ต้องได้การเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมที่ Land Lab
by ทอฝัน บน May 22, 2022

Land Lab ไม่ใช่ห้องเหลี่ยมแต่เป็นพื้นที่วงกลม วงกลมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวงกลมแต่หมายถึงโลกทั้งใบ

คำศัพท์​แสนสนุก
by วีณา​ บน May 22, 2022

ฝึกทักษะ​ศัพท์​ภาษาอังกฤษ​

เลือกตั้ง 2565 ผู้ว่าฯ กทม. และ สก. 22-MAY-2022
by ปิยา บน May 22, 2022

รู้ในหน้าที่​พลเมือง​ การเลือกตั้ง​แบบประชาธิปไตย​

เลือกตั้งกทม.
by Ali Bros บน May 22, 2022