ร่องรอยการเรียนรู้

Which object is heavier เอรินดา
by peisan บน Jul 18, 2021

Which is taller เอรินดา
by peisan บน Jul 18, 2021

Uppercase L เอรินดา
by peisan บน Jul 18, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

ภาษาไทยบทที่2.2 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

หัดอ่านบทที่6 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

Touch typing review 1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

Piano lesson 1.1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

Picking pomelo
by peisan บน Jul 18, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 17, 2021

ภาษาไทยบทที่1.1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 17, 2021

Counting and colors
by peisan บน Jul 17, 2021

Bean sprouts day five
by peisan บน Jul 17, 2021

fertilizing durian tree
by peisan บน Jul 17, 2021

Longkong trees
by peisan บน Jul 17, 2021

Picking yummy durians
by peisan บน Jul 17, 2021

Touch typing c g and n key เอวารินทร์
by peisan บน Jul 16, 2021

อุทยานราชภักดิ์
by peisan บน Jul 16, 2021

Picking Mangosteens
by peisan บน Jul 16, 2021

Bean sprouts day 4
by peisan บน Jul 16, 2021