ร่องรอยการเรียนรู้

ชมพิพิเทคโนโลยีทางภาพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
by ปัญญ์ บน May 17, 2022

แสดงกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนปัจจุบัน

เจาะอิฐเป็นกระถาง
by ปัญญ์ บน May 17, 2022

ใช้เครื่องมือเจาะอิฐเป็นกระถาง

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เข้าชมพิพิธภัณฑ์แมลง และพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
by ปัญญ์ บน May 17, 2022

มาชมครั้งที่ 2 ความสนใจมากกว่าเดิม

ปีนผากับเพื่อน ที่ Climb Central
by ปัญญ์ บน Jul 19, 2022

เพื่อนชวนปีนก็ไปกะเค้า

ชมนิทรรศการที่ TCDC
by ปัญญ์ บน May 17, 2022

ชมนิทรรศการที่ TCDC

กิจกรรมค้นหาหนังสือถูกใจ
by ปัญญ์ บน May 17, 2022

ปลูกฝังรักการอ่าน

ภาษาไทยบทที่17
by peisan บน May 17, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
มินิมูร่าห์ฟาร์ม
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

เรียนรู้ การดำนาปลูกข้าว เล่นสไลด์เดอร์โคลน อย่างสนุกสนาน

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

น้องเอวาได้เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และบุคคลสำคัญทั่วโลก ภูมิปัญญา ท้องถิ่น การละเล่นไทย

ติวเตอร์จุฬาโฮม
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

ติวเตอร์มาสอนวิชา ภาษาอังกฤษที่บ้าน

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเหรียญในประเทศไทยและต่างประเทศ

สัตว์ขี้เซาและสัตว์นอนน้อย
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

ได้เรียนรู้วงจรชีวิตสัตว์ ในเรื่องการนอน ว่าสัตว์ประเภทไหนนอนน้อยและนอนนาน และได้สัมผัสสัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิด

เรียนรู้วัฏจักรชีวิตของพืช
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

เรียนรู้ขั้นตอนปลูกพืช และการเจริญเติบโต ด้วยตนเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการว่านเมล็ด และบันทึกการเจริญเติบโตตามลับดับ

Coding
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

เรียน Coding เรียนรู้ทักษะความคิด การวางแผน อย่างเป็นระบบ

แนะนำตัว
by อมรรัตน์ บน Jul 11, 2022

เป็นการทำความรู้จักกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ขอพรเทพฮินดูวัดวิษณุ
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

ได้ไหว้เทพฮินดู ขอพร และได้เรียนรู้ ประวัติทางศาสนา ความเชื่อ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมทางฮินดูอีกด้วย

นั่งชิงช้าสวรรค์ เล่นของเล่น งานวัด
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิว เล่น เครื่องบินเหาะ และ ทำเทียนทรายสี กินขนมงานวัด

เรียนวิชาภาษาไทย
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

เรียนวิชาภาษาไทย หลักสูตร ป.1 โดยติวเตอร์ ออนไลน์

Ballet (บัลเลต์)
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

กิจกรรมด้านกีฬา น้องเอวาเลือกเป็น บัลเลต์ เป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์ทางร่างกาย และ เพื่อนอีกด้วย

The Stronghold SIAM (ร้านบอร์ดเกมส์)
by วันทน์ณภัทร บน May 17, 2022

ไปร้าน Board Game พบปะผู้คน เล่นเกมส์เสริมทักษะ สมาธิ ความคิด การวางแผน