ร่องรอยการเรียนรู้

Reading lesson 5
by peisan บน Jul 12, 2021

หัดอ่านบทที่ 5 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 12, 2021

Zoo
by peisan บน Jul 12, 2021

Free play
by peisan บน Jul 12, 2021

Piano lesson 3 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 12, 2021

สังเกตเรียนรู้ การใช้เครื่องพิมพ์ดีดยุคเก่า
by ปัญญ์ บน Jul 11, 2021

มาดูเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อน ทำงานยังไง โอ้ลองเองแล้วเข้าใจ

First aid training; choking
by peisan บน Jul 11, 2021

เจาะถ้วยเซรามิกโดยไม่ใช้สว่าน
by ปัญญ์ บน Jul 11, 2021

ลูกสนใจพ่อพาทำ

Lego Car Design
by ปัญญ์ บน Jul 11, 2021

Lego ประกอบรถ / แกะแบบรถ / ทดสอบความแข็งแรง

Emergency calls
by peisan บน Jul 11, 2021

กีตาร์ไปช่วยทำความสะอาดสถานธรรม
by ศรีไพร บน Jul 11, 2021

กิจกรรมธรรมะ

วันนี้พี่โฟกัสไปช่วยทำความสะอาดสถานธรรม
by ศรีไพร บน Oct 22, 2021

กิจกรรมทางศาสนา

Reading lesson 4 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 11, 2021

My Rainbow เอรินดา
by peisan บน Jul 11, 2021

Nouns Verbs adjectives เอวารินทร์
by peisan บน Jul 11, 2021

Piano lesson 2 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 11, 2021

Fried egg
by peisan บน Jul 11, 2021

Rainbows
by peisan บน Jul 11, 2021

Jokers
by peisan บน Jul 11, 2021

Water park
by peisan บน Jul 11, 2021