ร่องรอยการเรียนรู้

我是一只牛歌 namewee cover
by peisan บน Jul 08, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 07, 2021

นำทางบันทึก : การต่อต้านญี่ปุ่นของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
by Numthang บน Aug 04, 2021

เมื่อนายกไทยไปร่วมมือกับญี่ปุ่นโดยที่ยังไม่ได้ถามความเห็นชอบของประชานทำให้เกิดการต่่อต้านขึ้น

Pineapple juice pasteurization
by peisan บน Jul 09, 2021

“Happy for you” Lukas grakam cover
by peisan บน Jul 08, 2021

Ordering numbers เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

My home fire escape plan
by peisan บน Jul 07, 2021

Touch typing G h เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

Touch typing Hold the f เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

อุณหภูมิ(​เซลเซียส)​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

แปลนที่พัก
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Touch typing Hold the J เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

ดูแลต้นมะละกอ
by peisan บน Jul 07, 2021

หัดอ่านภาษาอังกฤษ
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

เรียน Phonics พื้นฐาน เนื่องจากสนใจอยากอ่านหนังสือได้ ให้แม่เริ่มสอน

World map & flags
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

กิจกรรมการเรียนรู้แผนที่โลก

Sigh Words บันไดงู
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

ใช้พื้นบ้านเป็นกระดานเกมส์

ฝึกอ่าน Sigh Words
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

Sigh Words คือคำที่เด็กเห็นแล้วสามารถอ่านได้ทันที

ซ่อมพื้น
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

ช่วยงานซ่อมบ้าน

Explosion in thai factory
by peisan บน Jul 07, 2021

声调 ไต่ภูเขาเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน เอวารินทร์
by peisan บน Jul 06, 2021