ร่องรอยการเรียนรู้

Sigh Words บันไดงู
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

ใช้พื้นบ้านเป็นกระดานเกมส์

ฝึกอ่าน Sigh Words
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

Sigh Words คือคำที่เด็กเห็นแล้วสามารถอ่านได้ทันที

ซ่อมพื้น
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

ช่วยงานซ่อมบ้าน

Explosion in thai factory
by peisan บน Jul 07, 2021

声调 ไต่ภูเขาเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีน เอวารินทร์
by peisan บน Jul 06, 2021

พี่นักดับเพลิง
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

artwork : ภาพเหตุการณ์​ต่อไป
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Math : คำน​วณ​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เกมส์บวกลบสนุกโดนใจ
by ปัญญ์ บน Jul 06, 2021

บวกลบเป็นแล้ว เล่นเกมส์ฝึกให้คิดเร็วขึ้น

Footprints
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เกมส์ : Footprints
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

复习笔画 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 06, 2021

เกมส์ : เล่นกันในห้องกักตัว
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Artwork : Wet on wet
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Artwork : wet on wet
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เล่นบทบาทสมมติ​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เกมส์ : บทบาทสมมติ​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เล่นซ่อนหา
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เกมส์ : เล่นซ่อนหา
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021