ร่องรอยการเรียนรู้

Earth science lesson 38
by peisan บน Feb 10, 2022

Language art Lesson 37 ending punctuation
by peisan บน Feb 10, 2022

Maths:fruit bar graphs
by peisan บน Feb 10, 2022

Maths :estimate length
by peisan บน Feb 10, 2022

English Reading Lesson 37
by peisan บน Feb 10, 2022

Maths review
by peisan บน Feb 10, 2022

Maths:add to 10 lesson 38
by peisan บน Feb 10, 2022

ไดอารี่คิน2
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 14, 2022

ห่อเกี๊ยว
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 10, 2022

เที่ยวปางช้างแม่แตง
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 10, 2022

Maths measure length in different units
by peisan บน Feb 09, 2022

Maths:measure length (cm,m)
by peisan บน Feb 09, 2022

Maths :measure lengths1
by peisan บน Feb 09, 2022

Touch typing Camilla in the amazon : The fire
by peisan บน Feb 09, 2022

Touch typing lesson 31 review:home+ruei
by peisan บน Feb 09, 2022

Touch typing lesson 29 practice e&i
by peisan บน Feb 09, 2022

Touch typing lesson 26 practice r&u
by peisan บน Feb 09, 2022

Touch typing lesson 25 r&u
by peisan บน Feb 09, 2022

Touch typing lesson 28 review e &i
by peisan บน Feb 09, 2022

กิจกรรมลากเส้นและวาดรูปในหนังสือ
by Tanachai บน Feb 08, 2022