ร่องรอยการเรียนรู้

Math : จัดกลุ่มแยกตัวเลข
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

มะฮ์ดี​อยากละหมาด
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Artwork : Tree Sunshine
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

งานปั้น Human body (ข้อต่อ)​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

งานปั้น : Human body (ใบหน้า)​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Math : Missing number
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

How corona virus affects your body เอวารินทร์
by peisan บน Jul 06, 2021

เล่นกับเพื่อน
by peisan บน Jul 06, 2021

ตากผ้า
by peisan บน Jul 06, 2021

ฟันซี่แรกหลุด เอวารินทร์
by peisan บน Jul 06, 2021

ปูเสฉวน
by peisan บน Jul 06, 2021

Siam ocean world
by peisan บน Jul 06, 2021

Jewel beetle
by peisan บน Jul 06, 2021

หอยแครงดองซีอิ๊ว
by peisan บน Jul 06, 2021

เก็บเห็ดแครง
by peisan บน Jul 06, 2021

Touch typing A;
by peisan บน Jul 06, 2021

กล้ามเนื้อนิ้วด้วยการเขียน
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วด้วยการเขียนรูปทรงตามคำบอกและลากเส้นตามรอยปะ

ขี่จักรยานและรอบหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

ขี่จักรยานเล่นรอบหมู่บ้าน

ตากผ้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

ตากผ้าของตัวเอง

เรียนรู้ที่มาของการคูณ
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

เรียนรู้ที่มาของการคูณ