ร่องรอยการเรียนรู้

ฝึกบวกลบเลข
by ศรีไพร บน Nov 09, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

ท้องฟ้าจำลองเมื่อโตพร้อมจะไปเรียนรู้​ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่​
by พจนกร บน Nov 08, 2020

เรียนรู้ภาษาไทย
by ศรีไพร บน Nov 09, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
by ศรีไพร บน Nov 09, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

พี่โฟกัสช่วยแม่ล้างจาน
by ศรีไพร บน Nov 08, 2020

กิจกรรมงานบ้าน

ฝึกหัดอ่านและเขียนคำ
by ศรีไพร บน Nov 09, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

อริยะ กิจกรรมวันนี้ ฝึกอ่าน มานี มานะ บทที่ 7 ครับ
by อรกัญญา บน Nov 08, 2020

อรกัญญา กิจกรรมววันนี้ เช้าวันอาทิตย์ ใส่บาตรทำบุญหน้าบ้าน ว
by อรกัญญา บน Nov 08, 2020

พี่โฟกัสฝึกฟ้อนเจิงกับพ่อ
by ศรีไพร บน Nov 06, 2020

กิจกรรมศิลปะและดนตรี

นำทางบันทึก : ซ่อมสายหม้อหุงข้าว
by Numthang บน Nov 06, 2020

อาร์ย่าหมาจอมซนมันกัดขาด ป๊าไม่ว่างเลยต้องซ่อมเอง

นำทางบันทึก : สิทธิมนุษยชน
by Numthang บน Nov 06, 2020

การบังคับตัดผมนักเรียนเป็นระเบียบหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน

นำทางบันทึก : art in 5/11/2020
by Numthang บน Jan 20, 2021

Among us as an people 😀

อริยะ กิจกรรม ฝึกเขียน อ่าน บทที่ 5 โต มี ตา ครับ
by อรกัญญา บน Nov 06, 2020

อรกัญญา กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน บทที่ 4 สีเทา ชูใจ และ มานี ค่ะ
by อรกัญญา บน Nov 06, 2020

เรียนรู้การอ่านและสะกดคำ
by ศรีไพร บน Nov 04, 2020

กิจกรรมภาษาไทย

เล่นเพื่อเรียนรู้
by ศรีไพร บน Nov 04, 2020

ฝึกสมองและเชาวน์ปัญญา

เรียนรู้ภาษาไทย
by ศรีไพร บน Nov 04, 2020

ฝึกอ่านผสมคำ

อริยะ กิจกรรม ฝึกอ่าน มานีมานะ เเละเขียน สะกดคำ ครับ
by อรกัญญา บน Nov 02, 2020

อรกัญญา กิจกรรมฝึกอ่าน มานี มานะ บทที่4 และ เขียนสะกดคำ ค่ะ
by อรกัญญา บน Nov 02, 2020

พี่โฟกัสไปลอยกระทงคืนสุดท้าย
by ศรีไพร บน Nov 02, 2020

กิจกรรมนักเรียน