ร่องรอยการเรียนรู้

Geography and culture Lesson 36
by peisan บน Feb 01, 2022

The life of david livingstone

English story book
by peisan บน Feb 01, 2022

Reading comprehension:Odd jobs terrifying tales
by peisan บน Feb 01, 2022

นั่งสมาธิ10นาที
by peisan บน Feb 01, 2022

นั่งสมาธิ10นาที
by peisan บน Feb 01, 2022

คุณยายพาไปร้านกาแฟ
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมนอกบ้าน

กำลังวาดรูประบายสี
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมศิลปะ

มาเรียนกับโฟกัส
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมภาษาอังกฤษ

คุณยายพาไปเที่ยวแก่งจืด
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมเรียนรู้นอกบ้าน

คุณยายพาไปนั่งเรือชมวิวกับทะเล
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

คุณยายพาไปเที่ยวตลาดน้ำ
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมทัศนศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษ​การพูด​
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 17, 2022

ซ้อมเพลง
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 01, 2022

Kumon​ประสมเสียง5
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 14, 2022

ไปทำบุญ
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมทางศาสนา

เช้านี้กวาดบ้านให้ยาย
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมงานบ้าน

ทำความสะอาดศาลารวมใจ
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Thai Alphabet Bingo
by สุภาพร บน Feb 01, 2022

เรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทยด้วยเกม Bingo แสนสนุก

Part of the tree
by สุภาพร บน Feb 01, 2022

เรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้ ราก, ลำต้น, กิ่งก้าน, ใบ, ผลไม้, ดอก

ปลูกผักสวนครัวกับคุณยาย
by สุภาพร บน Feb 01, 2022

ปลูกผักสวนครัว