ร่องรอยการเรียนรู้

ช่วยเอาผ้าเข้าเครื่องซัก
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ช่วยแม่เอาผ้าเข้าเครื่องซัก

เรียนรู้คุณสมบัติของแม่เหล็ก
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เรียนรู้คุณสมบัติของแม่เหล็กผ่านการเล่น

ฝึกการมองและเชื่อมโยงภาพที่ซับซ้อน
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกการเชื่อมโยงภาพตามแบบฝึกของเด็ก

ทดลองสะพานสี
by พิชานนท์ บน Jun 29, 2021

สังเกตการดูดซึมน้ำของกระดาษ และสีที่ผสมกันออกมา

ย้ายกล้าคะน้าลงกระถาง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ย้ายต้นกล้าคะน้าลงกระถางใหญ่

ตากเสื้อผ้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

รับผิดชอบตากเสื้อผ้าของตัวเองทุกครั้งที่ซักผ้า

ขี่จักรยานตามทางโค้งที่วาดให้
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

เป็นการฝึกการทรงตัวและฝึกการควบคุมจักรยาน

ภาพศิลปะจากสีของดอกไม้
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

เรียงดอกไม้สีๆที่ชอบแล้วใช้ค้อนทุบบนดอกไม้ จะทำให้สีของดอกนั้นๆติดลงบนกระดาษ

ตากผ้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ตากผ้าของตัวเองทุกครั้งที่มีการซักผ้า

รับผิดชอบทำความสะอาดในส่วนที่ตัวเองทำหก
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

รับผิดชอบโดยเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพื่อฝึกการรับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำ

ทำภาพจากดอกไม้แห้ง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

นำดอกไม้แห้งมาจัดเรียงให้สวยงาม

สร้างปราสาทอิฐและเล่นทำอาหาร
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

การสร้างปราสาทเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และสร้างตามจินตนาการ ได้ฝึกการคิดจัดการในกระบวนการสร้าง

ถูบ้าน
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

การถูบ้านจะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการคิดจัดการในการถูบริเวณซอกต่างๆ

ช่วยแม่เก็บกิ่งไม้ที่ตัดแล้วไปทิ้ง
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ช่วยลากกิ่งไม้ที่ตัดแล้วไปทิ้ง

ระบายสีปราสาทกระดาษและเก็บล้างด้วยตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ระบายสีปราสาทกระดาษและเก็บล้างด้วยตัวเอง

เตรียมเบดดิ่งสำหรับเลี้ยงไส้เดือน
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

เตรียมเศษอาหารและขี้วัวสำหรับเป็นอาหารให้ไส้เดือน

Artwork : noodle monster
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

หนังสือ​ : กระต่ายกับเต่า
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

สร้างบ้านเลโก้ตามจินตนาการ
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

บ้านของพีซอยากให้มีบันไดสูงๆขึ้นไปแตะเมฆได้เลย

พิมพ์​สัมผัส​ : ภาษาไทย
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021