ร่องรอยการเรียนรู้

artwork : character2
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เกมส์นักสืบ
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Ali can fly
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Artwork : The panda of the tree
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Coding เลขาคณิต
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Lego : Covid19
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เกมส์ : โดมิโน​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เล่นเกมส์หาเส้นทาง
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เกมส์หาเส้นทาง เพื่อฝึกการคิดเป็น logic การเชื่อมโยง และการวางแผน

หนังสือ​ : ป่าแปลกๆกับจ๋องแจ๋งนักบิน
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Artwork : watercolor
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Artwork : humpty dumpty
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือก
by พิชานนท์ บน Jun 22, 2021

ให้เด็กวางตารางเรียนของตัวเอง และเมื่อถึงเวลาจะต้องเรียนตามที่ตัวเองตกลงไว้ แต่ถ้าไม่ทำตามต้องไปกวาดถนนกลางแดด

Artwork : The stars of grapes
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

ภาษา : Animals word
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

จินตคณิต​ Level4
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Artwork : tintin
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เรียนรู้ภาษาจีนผ่านบัตรคำ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ทบทวนชื่อสีต่างๆผ่านบัตรคำ

เล่น role play เป็นช่างไม้
by พิชานนท์ บน Jun 22, 2021

เป็นช่างไม้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆ

นำทางบันทึก : JNFT เปิดตัว NFT marketplace
by Numthang บน Jun 24, 2021

J Ventures และ Tokenine ที่เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มกับศิลปินชาวไทยได้เปิดตัว NFT Marketplace

โฟกัสขุดแปลงผักกับพ่อ
by ศรีไพร บน Jul 11, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์