ร่องรอยการเรียนรู้

Maths Lesson 42 practice odd and even
by peisan บน Mar 03, 2022

สัตว์น้อยดิ้นได้
by Kularb บน Mar 03, 2022

สัตว์น้อยดิ้นได้

Geography and culture lesson Lesson 40
by peisan บน Mar 03, 2022

รู้จักเมืองในแอฟริกาตอนกลางและทบทวนเมืองในแอฟริกาทั้งหมด และรู้จักอนาจักรเบอร์นิน Central African countries and African countries

sight reading lesson 5
by peisan บน Mar 03, 2022

Maths count to 10
by peisan บน Mar 03, 2022

Piano : turkey in the straw
by peisan บน Mar 03, 2022

Coding
by peisan บน Mar 02, 2022

Coding lesson 3 programming in with angry birds
by peisan บน Mar 02, 2022

Maths lesson 41
by peisan บน Mar 02, 2022

ภาษาไทยเขียนตามคำบอก
by peisan บน Mar 02, 2022

ภาษาไทยบทที่11 ฝึกพันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่กับสระ
by peisan บน Mar 03, 2022

Reading The princess series:The snow queen
by peisan บน Mar 02, 2022

Writing lesson 4
by peisan บน Mar 02, 2022

Maths lesson 4
by peisan บน Mar 02, 2022

ฝึกสมาธิ20นาที
by peisan บน Mar 02, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Sight Reading lesson 4
by peisan บน Mar 02, 2022

Starting sound Short a

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า肉
by peisan บน Mar 01, 2022

เรียนค่าประจำหลัก
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 01, 2022

ฝึกเขียนภาษาจีนคำว่า面
by peisan บน Mar 01, 2022

ทำความเข้าใจตัวโน้ตเพลงใหม่
by บ้านเรียนคิริน บน Mar 18, 2022