ไม่มีหมวดหมู่

ไฟฟ้าและพลังงานสำหรับเด็กประถม เข้าใจได้ง่าย ๆ ที่บ้าน
by Patai บน Apr 22, 2016

ขอเชิญชวนเข้าชมกิจกรรมนิทรรศการ Project Approach
by สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว บน Mar 23, 2016

การเก็บความประทับใจพัฒนาการของลูกด้วยรายงานประจำปี : คำแนะนำสำหรับการเขียนรายงานผลการเรียนรู้ประจำปี
by Patai บน Jun 29, 2016

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่เปิดรับสมัครเรียน Summer 2016 ฟรี!!!
by สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว บน Mar 09, 2016

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่ เปิดเรียน Summer FREE !!!
by สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว บน Feb 26, 2016

ตัวอย่างการใช้ google calendar เพื่อจัดตารางกิจวัตรประจำอาทิตย์ ในการเรียนการสอน
by Geoffrey บน Oct 28, 2015

เข้าใจเรื่องมาตฐานตัวชี้วัดและการประเมินผลการเรียนรู้จากรถ Toyota Ferrari และรถอีแต๋น
by Patai บน Feb 05, 2016

เขียนแผนส่งเขตง่ายนิดเดียว : การเขียนแผนระดับประถม บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
by Patai บน Feb 09, 2018

รวมเอกสารที่เผยแพร่และข่าวเกีี่ยวกับงาน My Way
by Patai บน Jun 29, 2016

ทำไมจดทะเบียนบ้านเรียนอนุบาล จึงควรจดได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบแต่ไม่สามารถทำได้ และสำนักงานเขตจะรับจดที่ 4 ขวบเท่านั้น
by Patai บน Aug 10, 2015

พลังของผู้ถ่ายทอด
by Patai บน Jan 21, 2016

ตัวอย่างการเขียนแผน : การปรับหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนทางเลือก (โรงเรียนบ้านคุณแม่ เชียงใหม่)
by Patai บน Aug 08, 2015

ตัวอย่างการเขียนรายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย
by Patai บน Mar 31, 2017

เรื่องเล่านอกห้องประชุม การปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรดึงพลังชุมชนหนุนพลังเด็ก
by Patai บน Apr 16, 2015

สรุป เนื้อหาในห้อง การปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรดึงพลังชุมชนหนุนพลังเด็ก วันแรก 2 เม.ย. 58 ตอนที่ 2/2
by Patai บน Apr 16, 2015

สรุป เนื้อหาในห้อง การปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรดึงพลังชุมชนหนุนพลังเด็ก วันแรก 2 เม.ย. 58 ตอน 1/2 (วันแรก 2 เม.ย.)
by Patai บน Apr 16, 2015

(คลิบเสียง) : เด็กบ้านเรียน ติวตัวเองเข้าโรงเรียนสาธิต : My way
by Patai บน Apr 02, 2016

(คลิบเสียง) การเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ส่งผลอย่างไร : My way
by Patai บน Apr 02, 2016

3 วิธีที่ทำให้ลูกอยู่ในระบบการศึกษาฟินแลนด์ : ระบบการศึกษาที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลก
by Patai บน Feb 02, 2015

อ่านออกเขียนได้ ง่ายกว่าที่คิด
by Phu บน Mar 01, 2015