ไม่มีหมวดหมู่

ขั้นตอนการทำ Homeschool : การขอจดทะเบียนบ้านเรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) Home School ในประเทศไทย
by กฤดาภรณ์ บน Oct 20, 2012

ประเทศไทยจะเปิดหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ : ฝันที่เป็นจริงของการศึกษา ร.ร.มัธยมวัดนายโรงจับมือกับ กศน. และ NOE Plaza (Network Of Education)
by กฤดาภรณ์ บน Oct 19, 2012

ร.ร.ปัญโญทัย (Home School) โรงเรียนสีหวาน เพื่อการเรียนรู้
by กฤดาภรณ์ บน Oct 19, 2012

นิทาน Home School : ติสตู นักปลูกดอกไม้ เด็กชายผู้เปิดจินตนาการแห่งสันติ
by กฤดาภรณ์ บน Oct 19, 2012

Home School เรื่องน่าตื่นเต้นกับครอบครัวแซ้ปป์ พ่อแม่+ลูก 4 คน ออกผจญโลกไปในประเทศต่างๆ เป็นเวลา 11 ปี
by กฤดาภรณ์ บน Oct 19, 2012

ใครเห็นว่าการศึกษาไทยดีแล้ว ไม่ต้องอ่าน
by กฤดาภรณ์ บน Oct 19, 2012

โฮมสคูล ทางรอดหรือทางเลือก
by กฤดาภรณ์ บน Aug 27, 2019

เปิดช่องโหว่ English Program (EP) และ International Program (IP) คิดให้หนัก! ก่อนส่งลูกเรียน
by กฤดาภรณ์ บน Oct 19, 2012

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ (พหุปัญญา) พร้อมเครื่องมือวัดประเมินผล
by กฤดาภรณ์ บน Oct 19, 2012

ปมเขื่องในอดีตของฉัน
by Unnop บน Oct 13, 2012

ทำงานศิลปะประดับบ้านด้วยฝีมือลูกกัน
by Patai บน Oct 13, 2012

แนวคิดสำคัญในการจัดทำและพิจารณาความเหมาะสมของแผนการศึกษาของครอบครัว (Home School)
by กฤดาภรณ์ บน Oct 12, 2012

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน : หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
by กฤดาภรณ์ บน Oct 12, 2012

ประกาศกระทรวงฯ : การเทียบความรู้วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 2545 (เพิ่มเติม 2553)
by กฤดาภรณ์ บน Oct 12, 2012

การวัดและประเมินผลของบ้านเรียน
by Jo บน Oct 11, 2012

การศึกษากระแสหลักผิดตรงไหน
by Jo บน Oct 11, 2012

บ้านเรียนเพื่อลูกหรือเพื่อพ่อแม่
by Jo บน Oct 13, 2012

การเรียนรู้แบบบ้านเรียนเข้มคราม ตอนสอง
by Jo บน Oct 10, 2012

พยากรณ์อากาศ โดยพ็อตเตอร์ และเพื่อน
by Lek บน Oct 09, 2012

Mentos effect
by Lek บน Oct 09, 2012