ไม่มีหมวดหมู่

ยกโรงเรียนมาไว้ที่บ้าน
by Paintfa บน Sep 08, 2012

การคลี่คลายของความเป็นศูนย์กลาง
by Patai บน Sep 08, 2012

ของเล่นลูกกับวิจัยการตลาด ???
by Patai บน Sep 06, 2012

บ้านเรียนกีฬา
by Jo บน Sep 02, 2012

วันนี้เล่นตบแผะกับลูกแล้วหรือยัง
by Patai บน Sep 01, 2012

ทำไมถึงทำโฮมสคูล
by Jo บน Sep 02, 2012

มาทำหนังสือให้ลูกกันคะ
by Apinya บน Aug 24, 2012

การวัดและประเมินผล 2 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Sep 05, 2012

การวัดและประเมินผล 1 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 22, 2012

สอนอย่างไรให้พูดออกเสียงคำควบกล้ำถูกต้อง ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก 1 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน May 28, 2019

บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก 2 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

มาจัดคอนเสริต์ทางภาษากันเถิด ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน May 28, 2019

ผมยอมรับว่าผมเห็นความสำคัญของนักเรียนในการเป็นผู้จัดการเรียนการสอนเอง  เพราะถ้าครูเปิดโอกาสให้เด็กๆ  ได้แสดงออก  ได้แสดงความคิดเห็น  และได้ลงมือกระทำในสิ่งที่พวกเขามองเห็นแล้ว  มั่นใจได้ว่าเด็กไทยในอนาคตจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง  เป็นคุณสมบัติที่นักการศึกษาหลายประเทศต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กๆ ถามว่า  “แล้วเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร  ให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเองได้”  นี่คือประเด็นที่ผมครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา  และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะนำเสนอต่อไปนี้  เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่า  จะตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้

สอนคนให้สนใจภาษา 2 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

สอนคนให้สนใจภาษา 1 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

สอนอย่างไร ให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 2 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

สอนอย่างไร ให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 1 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

แนวทางการเรียนรู้จำเป็นจริงๆ หรือ (ภาค 2)
by Kung บน May 28, 2019

ไปเรียนรู้ด้วยกัน
by Pum บน May 28, 2019

ที่คาดผมหักบอกร่องรอยการเรียนรู้ของลูก (อายุ 3 ขวบ)
by Patai บน Aug 19, 2012