ไม่มีหมวดหมู่

บ้านเรียนกีฬา
by Jo บน Sep 02, 2012

วันนี้เล่นตบแผะกับลูกแล้วหรือยัง
by Patai บน Sep 01, 2012

ทำไมถึงทำโฮมสคูล
by Jo บน Sep 02, 2012

มาทำหนังสือให้ลูกกันคะ
by Apinya บน Aug 24, 2012

การวัดและประเมินผล 2 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Sep 05, 2012

การวัดและประเมินผล 1 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 22, 2012

สอนอย่างไรให้พูดออกเสียงคำควบกล้ำถูกต้อง ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก 1 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน May 28, 2019

บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก 2 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

มาจัดคอนเสริต์ทางภาษากันเถิด ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน May 28, 2019

ผมยอมรับว่าผมเห็นความสำคัญของนักเรียนในการเป็นผู้จัดการเรียนการสอนเอง  เพราะถ้าครูเปิดโอกาสให้เด็กๆ  ได้แสดงออก  ได้แสดงความคิดเห็น  และได้ลงมือกระทำในสิ่งที่พวกเขามองเห็นแล้ว  มั่นใจได้ว่าเด็กไทยในอนาคตจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง  เป็นคุณสมบัติที่นักการศึกษาหลายประเทศต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กๆ ถามว่า  “แล้วเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร  ให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเองได้”  นี่คือประเด็นที่ผมครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา  และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะนำเสนอต่อไปนี้  เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่า  จะตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้

สอนคนให้สนใจภาษา 2 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

สอนคนให้สนใจภาษา 1 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

สอนอย่างไร ให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 2 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

สอนอย่างไร ให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 1 ชาตรี สำราญ
by Suppakrit บน Aug 21, 2012

แนวทางการเรียนรู้จำเป็นจริงๆ หรือ (ภาค 2)
by Kung บน May 28, 2019

ไปเรียนรู้ด้วยกัน
by Pum บน May 28, 2019

ที่คาดผมหักบอกร่องรอยการเรียนรู้ของลูก (อายุ 3 ขวบ)
by Patai บน Aug 19, 2012

โฮมสคูลแบบนำทาง (2) ตอน "เด็กในโรงเรียน vs เด็กโฮมสคูล"
by Unnop บน Aug 17, 2012

บทเรียนจากการเล่นว่าว
by Patai บน Aug 16, 2012

แนวทางการเรียนรู้ จำเป็นจริงๆ หรือ ภาค 1
by Kung บน Aug 17, 2012