เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครู C.j
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครู C.j เรื่องส่วนต่างๆของต้นไม้ดอกไม้