Co-op ปทุมครั้งที่ 2
ทำกิจกรรมศิลปะ
วันนี้ได้ไปร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ 
กลุ่ม homeschool ปทุมธานี
เป็นครั้งที่ 2 แล้วค่ะ 
กิจกรรมที่ทำวันนี้คือ 
ประดิษฐ์งานคราฟท์จากใบไม้ และ ประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์จากไม้ไอศรีมและกระดาษลัง 
มีเพื่อนๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 10 บ้านค่ะ 

by chichaya on Oct 21, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page