วันนี้ไปร่วมทำกิจกรรม co-op กับเพื่อนๆ กลุ่มอนุบาล homeschoo

วันนี้ไปร่วมทำกิจกรรม co-op กับเพื่อนๆ กลุ่มอนุบาล homeschool ปทุมธานี ทำกิจกรรมตัดแปะใบไม้ และ สร้างชิ้นงานจากไม้ไอศกรีม