Color mixing fun
เรียนรู้​เรื่องการผสมสี​ และการดูดสีจากกระดาษ​ทิชชู่​ มะฮ์ดี​สามารถ​อธิบายสีเกิดใหม่ได้​ ตามคลิปนี้