Colorful Tangram ตัวต่อที่ลองฝึก​

Colorful Tangram ตัวต่อที่ลองฝึก​ อาจจะยังไม่ได้ตรงตามข้อกำหนดที่ได้​ แต่น้องก็พยายามฝึก​วางให้ได้​ เน้นให้เกิดสมาธิดีไปอีกแบบค่ะ