Creative strike ครั้งที่1
วันนี้ชวนเล่นต่อไม้ไอศกรีมตามภาพ จากภาพที่1-16 กัน
เป้าหมาย : พยายามหยิบจับไม้ไอศกรีมต่อให้เป็นภาพที่กำหนดให้
 
สิ่งที่ได้
  1. ได้ฝึกสมาธิและการจดจำ
  2. ฝึกการทำงานของนิ้วมือทั้งสองข้างให้สัมพันธ์กัน
  3. ฝึกการสังเกต
  4. ฝึกการจำแนกแยกสี 
  5. ได้ฝึกการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน 
  6. ได้ฝึกการคิด