เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ : DAY 2
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
การใช้เกียร์เชื่อมต่อกับมอเตอร์ส่งกำลังไปยังปลายทาง
วันนี้นอกจากต่อ Dolphin ในบทเรียนแล้วทีเคได้เสริมสร้างจินตนาการต่อมินเนี่ยนด้วยการเตรียมโมเดลมินเนี่ยนมาแล้วใช้เลโก้สร้างให้เหมือนแบบ ระหว่างต่อก็มีปัญหาบ้าง เช่น ต้องใช้ชิ้นส่วนอะไร ต่อยังไงดี หรือถ้าไม่มีที่เหมือนแบบจะประยุกต์ใช้ชิ้นส่วนใดบ้าง ได้ฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ถ้าแก้ไม่ได้ก็มีครูคอยแนะนำวิธีให้