เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ : Day 5
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต่อโมเดลบ้านแผ่นดินไหว
เรียนรู้เกี่ยวกับการเหวี่ยง ส่งกำลังไปยังชิ้นส่วนถัดไป