กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำเฟชชิลด์ DIY ให้ รพ.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทำเฟชชิลด์ DIY ให้ รพ.
เรียนรู้ความสำคัญของการเป็นจิตอาสา ความเสียสละของแพทย์พยาบาล