Firework with Tissue Core🎆✨
นำของเหลือใช้อย่าง แกนกระดาษทิชชู่ มาสร้างผลงานศิลปะอย่างดอกไม้ไฟ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เรื่องการประหยัดและพอเพียง
กิจกรรม : Firework with Tissue Core🎆🎇
สถานที่ : ที่บ้าน หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90
 
วันนี้แพนเตอร์ชวนเพื่อนๆเอาของเหลือใช้อย่าง แกนทิชชู่ มาสร้างผลงานศิลปะอย่างดอกไม้ไฟ🎆🎇 จะสวยงามและสนุกสนานขนาดไหน ไปดูกันเลยครับ
🎇สีน้ำหรือสีโปสเตอร์
🎇จานสี
🎇กระดาษ
🎇แกนทิชชู่
🎇กรรไกร
🎆เตรียมแกนกระดาษทิชชู่ แล้วใช่กรรไกรตัดเป็นร่องๆ จนรอบแกน
🎆บีบสีลงบนจานสี ลงรองพื้นด้วยสีที่ชอบ
🎆ส่วนจุดตรงดอกไม้ไฟใช้แกนกระดาษที่ตัดแล้วจุ่มสีขาวก่อน จากนั้นลงสีที่ชอบอีกชั้นได้เลย จะลงกี่ชั้นก็ได้ แค่นี้ก็จะได้ดอกไม้ไฟที่สวยงามแล้ว
✅พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
✅กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการ
✅เรียนรู้สี
✅รู้คุณค่าของวัสดุเหลือใช้

บ้านเรียนอบอุ่นรัก